Hotline: +36-70-948-7621 |  |  |  |  

ADATKEZELÉS

A Net Mobilitás Zrt. (székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.; nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 05-10-000562) fontosnak tartja partnerei adatainak biztonságos, és diszkrét kezelését. Ezért készítettük el az adatvédelmi politikánkat, amely biztosítja ügyfeleinket arról, hogy adataikat biztonságosan kezeljük. A www.auto-licit.hu weboldalon regisztrált felhasználók adatait a Net Mobilitás Zrt.a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli, így első sorban tárolja. Adatait – kifejezett hozzájárulása hiányában - harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Net Mobilitás Zrt. alvállalkozójaként működik (pl. posta, futárszolgálat), illetve, ha a felhasználó által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez ez elengedhetetlen (pl, szerződéskötés a licitáló és az eladó között). Ekkor azonban, az alvállalkozók a Net Mobilitás Zrt. által átadott személyes adatokat kizárólag a teljesítés érdekében jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A Net Mobilitás Zrt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirÅ‘l szóló 2001. évi CVIII. törvény;

- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény.

A Net Mobilitás Zrt. adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

www.auto-licit.hu szerverét az Autoweb Kft. (Magyarország) üzemelteti. A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.

Regisztrációs adatok

Vásárlóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.).

Webszerverünk felismeri a site-ra érkező látogatók domain nevét. Szerverünkön tároljuk az oldalaink látogatottságát jelző információkat (pl. a látogatás időpontja és időtartama) és a látogatók által önként megadott adatokat, pl. a regisztráció során megadott információkat. Az így összegyűjtött adatok - miután az adatszolgáltatóval közölt elektronikus levélcíme vagy az Ön által szolgáltatott más adat közlése Önnel közvetlenül összefüggésbe hozható - személyes adatnak minősülnek. E körben Önt az Ön által közölt adatokkal egyező jogvédelem illeti meg.

Cégünk az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása technikai szempontból is biztonságosnak minősüljön. Fizikai létesítményeinkben olyan biztonsági intézkedések vannak érvényben, melyek megfelelően védik a felhasználók adatait a megrongálódástól, a rossz szándékú felhasználástól vagy a megváltoztatástól. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne tudja megváltoztatni, törölni, az adatokbanvagy azokban sérülést okozni. Ugyanez Fentiek az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatókra is vonatkoznakik, akik a tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kötelesek kezelni.

Cégünk munkatársai bármikor rendelkezésére állnak, hogy az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjanak. Amennyiben úgy érzi, hogy cégünk személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmia Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogvédelem illeti meg.

Amennyiben a fentiek az Ön számára elfogadhatóak, úgy kérjük, regisztráljon weboldalunkon akár Licitálóként, akár Megbízóként.

Ön a www.auto-licit.hu weboldalon történő regisztrációval elfogadja, és kifejezett hozzájárulását adja adatainak jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Ha az adatvédelmi politikánkban foglaltakkal nem ért egyet, kérjük, tudassa velünk ennek okát, hogy szolgáltatásainkat az Ön elvárásaihoz tudjuk igazítani. Cégünk az általa nyújtott szolgáltatást ügyfelei megelégedésére, a hatályos jogszabályok legmesszebbmenőkig való betartásával kívánja nyújtani, ezért számunkra minden vélemény fontos. Amennyiben a fentiek alapján úgy döntött, hogy nem kívánja regisztráltatni magát, s szolgáltatásainkat nem óhajtja igénybe venni, köszönjük megtisztelő érdeklődését és figyelmét.

A regisztráció megszüntetése

A Net Mobilitás Zrt. lehetővé teszi vásárlói számára a céggel való kapcsolattartás megszüntetését, és az adatainak törlését/töröltetését a Net Mobilitás Zrt. nyilvántartásából. Ehhez kérjük, küldjön egy e-mailt az info@auto-licit.hu címre, amelyben pontosan feltünteti a regisztrációkor megadott e-mail címét és nevét.

Hírlevél

A www.auto-licit.hu weboldalon történő regisztrációkor minden felhasználónak lehetősége van rá, hogy feliratkozzon a Net Mobilitás Zrt. e-mailben küldött ingyenes hírlevelére, amelyben licit indításról és zárásról, valamint egyedi aktualitásokról tájékoztatjuk a felhasználókat. A hírlevélre történő előfizetés a későbbiekben bármikor lemondható a www.auto-licit.hu oldalon.

Cookie

A www.auto-licit.hu weboldal használatához a böngészőben engedélyezni kell a Cookie-k használatát, amelyre az online aukciós oldal helyes működése miatt van szükség. A Cookie -k kizárólag a www.auto-licit.hu weboldalával történő kapcsolattartást szolgálják.